Verzenden & retourneren

Inmiddels is de grootste piek achter de rug en gaan leveringen weer wat sneller. Maar blijf alstublieft rekening houden met een vertraging van enkele werkdagen. Deze vertraging kan optreden bij de (overbelaste) leveranciers maar ook bij de pakketbezorgers.
De leveranciers proberen vooral producten te leveren en kunnen niet altijd zeggen wanneer uitverkochte producten weer op voorraad komen. De wachttijd voor vragen over levertijd is dan ook vaak langer dan de levertijd zelf.
Als even wachten geen bezwaar is, is ons advies om iets gewoon te bestellen, want dan heeft u in elk geval een exemplaar gereserveerd.
Bedankt voor uw begrip en geduld.

 

Bij online bestellingen boven de  €50,- worden er  geen verzendkosten in rekening gebracht (in Nederland en België). 

Voor bestellingen onder de €50,- worden hiervoor € 6,95 verzendkosten in rekening gebracht

Voor kosten van bezorging, montage en installatie zijn de bezorgkosten in overleg.

Retourneren
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Snip Wonen + VOF, Hoendiep 97D3,9718TE Groningen Nederland. [email protected], 0503120769 via een ondubbelzinnige verklaring
(bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de
hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te
verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft
gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten
gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden
goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen
nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen,
van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de
oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft aangegeven.
Voor terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u
heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan
ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt
voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de
kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is
verbroken
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de
geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).