Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Betaling
De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en verzendkosten. De geplaatste orders dienen vooruit betaald te worden indien anders overeengekomen.
Vooruitbetaling: U schrijft zelf het totale bedrag van de order over. 
Snipwonen+ te Groningen 
BANK: Rabobank
IDEAL: Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. U plaatst een bestelling bij een webwinkelier. Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL wilt betalen. Klik dan op de iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uwbetaalrekening afgeschreven en de webwinkelier wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald.

Artikel 2 - Bezorgkosten
Snip Wonen+ brengt geen verzendkosten in rekening voor bestellingen boven de € 50,-. Bij bestellingen onder dit bedrag wordt € 8,95 euro verzendbijdrage in rekening gebracht. Neemt u contact met ons op voor prijzen van levering naar het buitenland.

Artikel 3 – Bestelling en Levertijd
Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een order in onze winkel. Ter bevestiging sturen we de klant een email met daarin alle order/adres gegevens zoals de klant dat heeft ingevuld. Snip Wonen+ is niet verantwoordelijk voor fouten en vergissingen bij invoer van een order. Wij streven ernaar om het product binnen 3 werkdagen te leveren. We hebben een redelijk grote voorraad, maar indien u een product in een bepaalde stof of kleur wilt hebben, duurt het soms 4 tot 6 weken voordat het product in die kleur en stof gemaakt is. Wij zullen u in dat geval altijd informeren. Uiterlijk zal het product binnen 90 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 30 dagen teruggestort worden.
Risico-overgang: Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Artikel 4 – Retourneren

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Snip Wonen + VOF, Hoendiep 97D3,9718TE Groningen Nederland. [email protected], 0503120769 via een ondubbelzinnige verklaring
(bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de
hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te
verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft
gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten
gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden
goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen
nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen,
van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de
oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft aangegeven.
Voor terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u
heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan
ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt
voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de
kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is
verbroken
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de
geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

 

Artikel 6 – Garantie
Indien de klant een beschadigd product ontvangt, wordt deze door Snip Wonen+  gratis omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product (in overleg met de klant). Hiertoe dient de klant binnen 1 week na ontvangst contact op te nemen met onze klantenservice.

Artikel 7 – Overmacht
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 8 – Eigendomsrechten
Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Snip Wonen+  worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 9 - Klachten/Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Snip Wonen+  en de wederpartij mochten ontstaan. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: [email protected]

De Europese commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.