Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 - Betaling
De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW  . De geplaatste orders dienen vooruit betaald te worden indien anders overeengekomen.
Vooruitbetaling: U schrijft zelf het totale bedrag van de order over naar Snipwonen+ te Groningen 
BANK: Rabobank NL 07 RABO 0313 2110 86
IDEAL: Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. U plaatst een bestelling bij een webwinkelier. Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL wilt betalen. Klik dan op de iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en de webwinkelier wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald.

Artikel 2 - Bezorgkosten
Snip Wonen+ brengt geen verzendkosten in rekening voor bestellingen boven de € 50,- verzonden door DPD . Bij bestellingen onder dit bedrag wordt € 6,95 euro verzendbijdrage in rekening gebracht. Neemt u contact met ons op voor prijzen van levering naar landen uitgezonderd Nederland en Belgie.

Producten die niet via DPD verzonden kunnen worden, worden door Snip Wonen+ bezorgd. De daarvoor berekende kosten zijn gebaseerd op afstand en kunnen door de klant aangevinkt worden in de webshop bij bestellen van het product.

Artikel 3 – Bestelling en Levertijd
Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een order in onze winkel. Ter bevestiging sturen we de klant een email met daarin alle order/adres gegevens zoals de klant dat heeft ingevuld. Snip Wonen+ is niet verantwoordelijk voor fouten en vergissingen bij invoer van een order.

Wij streven ernaar om het product binnen 3 werkdagen te leveren. We hebben een redelijk grote voorraad, maar indien u een product in een bepaalde stof of kleur wilt hebben, duurt het soms 4 tot 12 weken voordat het product in die kleur en stof gemaakt is. Wij zullen u in dat geval altijd informeren. Het product zal binnen 90 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 30 dagen teruggestort worden.


Risico-overgang: Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Artikel 4 – Retourneren van voorraadproducten
Als klant van Snip Wonen+  hebt u, volgende Wet Koop op Afstand het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen een artikel uit voorraad te ruilen/retourneren. De klant betaalt zelf de kosten van terugzending. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en originele verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt zijn. Mocht u een artikel willen ruilen/retourneren dan dient u de volgende stappen te nemen:

  • U kunt contact opnemen met onze winkel d.m.v E-mail of Telefoon
  • U hoort hoe u het product kunt terug sturen

Snip Wonen+ zal de aankoopwaarde na ontvangst van de retourzending terugbetalen, inclusief de kosten van toezending. Snip Wonen+ behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. Snip Wonen+ behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 5 dagen na ontvangst van onze instructies zijn geretourneerd.

LET OP: Op maat gemaakte of naar eigen stofkeuze bestelde artikelen worden niet retour genomen!

Artikel 6 – Garantie
Indien de klant een beschadigd product ontvangt, wordt deze door Snip Wonen+  gratis omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product (in overleg met de klant). Hiertoe dient de klant binnen 1 week na ontvangst contact op te nemen met onze klantenservice.

Er zit geen garantie op producten als deze tijdens het stofferen of monteren door de klant zelf zijn beschadigd. 

Artikel 7 – Overmacht
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 8 – Eigendomsrechten
Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Snip Wonen+  worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 9 - Klachten/Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Snip Wonen+  en de wederpartij mochten ontstaan. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: [email protected]

Artikel 10 - order annuleren 

Orders in de winkel geschreven kunnen binnen 24 uur na aankoop geannuleerd worden.

na deze periode brengen wij 20% annuleringskosten in rekening

Overmacht zoals uitzonderlijk lange levertijdenis geen reden voor annuleren.

 

Privacyverklaring

Snip Wonen + Snip Wonen +, gevestigd aan Energieweg 9
9743 AN Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.snipwonen.nl
Hoendiep 97D3
9718 TE Groningen 0503120769

HD de Jong-Kooi is de Functionaris Gegevensbescherming van Snip Wonen + Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Snip Wonen + verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Snip Wonen + verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Geautomatiseerde besluitvorming
Snip Wonen + neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Snip Wonen +) tussen zit.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Snip Wonen + gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Snip Wonen + en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Snip Wonen + wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Snip Wonen + neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Snip Wonen + verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Snip Wonen + bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia zolang als nodig onderhoud klantenbestand
Adres zolang als nodig onderhoud kantenbestand

Snip Wonen + verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Snip Wonen + blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.